Minh Dang Quang Pagoda

Minh Dang Quang Pagoda


Địa chỉ: Số 505, đường Mai Chí Thọ, Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Address: No. 505, Mai Chi Tho Street, Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh city.

PV-01

PV-03
Điện thờ Đức Phật bên trong thiền đường

PV-07

PV08
Chánh điện thờ đức Phật Thích Ca và phía sau thờ Tổ sư Minh Đăng Quang

pv-mdq
Tổng quan Pháp viện hiện nay (nhìn từ xa lộ Hà Nội)

Leave a Comment