Chon Khong Meditation Institue

Thành lập tháng 4 năm 1966 Found April 1966 Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Nhẫn Head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhan Phó Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thông Như Deputy head of a monastery: the Venerable Thich Thong Nhu Thư ký: Đại đức Thích Tuệ Hải Secretary: The Most Virtuous Monk … Read moreChon Khong Meditation Institue

Thuong Chieu Meditation Institue

Thường Chiếu là một trong những thiền viện đầu tiên thuộc hệ thống Trúc Lâm thiền viện do hòa thượng Thích Thanh Từ sáng lập. Địa chỉ: số 001, tổ 23, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Address: No. 001, Civil group 23, Hamlet 1C, Phuoc Thai Commune, Long Thanh … Read moreThuong Chieu Meditation Institue

Truc Lam Meditation Institue

Thành lập năm 1993
Found: 1993
Viện trưởng : Hòa thượng Thích Thanh Từ
Head of the center: the Most Venerable Thich Thanh Tu
Chủ trì Tăng : TK Thích Thông Phương
Control for Monks: Bhiksu Thich Thong Phuong
Chủ trì Ni : TKN Thích nữ Như Tâm
Control for Nuns: Bhiksuni Thich Nu Nhu Tam
Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, Tp. Ðà Lạt, Lâm Ðồng. Nằm trên núi Phụng Hoàng, bên hồ Tuyền Lâm.
Address: Quarter 7, Tran Thanh Tong Street, Ward 3, Da Lat town, Lam Dong province. The center is on Phung Hoang Mountain and beside Tuyen Lam lake.
Ðiện thoại: (063) 827 565 – (063) 830 558

Read moreTruc Lam Meditation Institue