Audio Collection of Medicine Buddha Mantra

The collection includes: – The mantra of Seven Medicine Buddha – Mantra of Medicine Buddha (Bhaiṣajyagurua) and Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing 1. The mantra of Seven Medicine Buddha Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác … Read moreAudio Collection of Medicine Buddha Mantra