Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa) 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center) NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật) Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha) NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI … Read moreImages of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

Black – white images of Shakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI … Read moreBlack – white images of Shakyamuni Buddha