Download 79MB image of the Western Land of Ultimate Bliss

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền … Read moreDownload 79MB image of the Western Land of Ultimate Bliss

Image of Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss)

Bức hình này còn hình phân giải cao hơn dung lượng là 30MB there is a images that its size is larger than image above. DOWNLOAD TẤM ẢNH ĐÓ Ở ĐÂY – DOWNLOAD IT HERE 南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật Namo … Read moreImage of Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss)

[2017] Images of the Five Dhyani Buddhas

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG … Read more[2017] Images of the Five Dhyani Buddhas

Images of the three divinities in the Western Land

Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô … Read moreImages of the three divinities in the Western Land

Images of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the right. 1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế … Read moreImages of The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect