Sutras written about the Birthday of Sakyamuni Buddha

Sources of the Buddha’s birthday: – Nalaka Sutta – Sutta Nipata. – Mahāpadāna Sutta – Nikaya Sutta. – Acchariya-abbhutadhamma Sutta – Majjhima Nikaya. – Mahàparinibbàna Sutta – Nikaya Sutta. – The original cause Sutra – Mahàpadàna sutta – Longer Āgama-sutra. – Means of Expansive and Great Adornment Sutra. – The Extensive Play Sutra – Lalitavistara. … Read moreSutras written about the Birthday of Sakyamuni Buddha

EVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE

Inside the Mayadevi Temple - Bên trong chùa Maya

Tất Đạt Đa, cũng được gọi là Tất Đạt Đa Cồ Đàm hay Phật Thích Ca, hoặc gọi tắt là Đức Phật, là một bậc đạo sư đã giác ngộ viên mãn và tự giải thoát hoàn toàn khỏi quy luật sinh tử luân hồi, hiểu rõ được sự vận hành của thế giới xung quanh, đồng thời truyền bá kinh nghiệm giác ngộ của mình cho người khác để họ có thể tự chấm dứt khổ đau bản thân, nhận sự hạnh phúc tối thượng.


CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FILE AS PDF

1. The title (the name) and the life

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT | 南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA | NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

Read moreEVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE